Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Aktuality

.........ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI VLASTNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY!......... ....................(tel: 417 862 507 e-mail: info@bgbzs.cz )....................

VIDEOPROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY KE ZHLÉDNUTÍ ZDE.

___________________________________________________________

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL OD 10.05.2021

Milí žáci, milí rodiče,

od 10. 5. 2021 je plánován nástup do školy prvních žáků 2. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázia. Proto bychom vás rádi připravili včas na tento nástup, který by byl rotační stejně jako na 1. stupni.

Od 10. 5. by nastoupily třídy 3.A8, 4.A8 a 8. a 9. třída ZŠ, v dalším týdnu (od 17. 5.) by je střídaly třídy 1.A8, 2.A8 a 6. a 7. třída.

Prezenční výuka je podmíněna:

·         celodenním nošením lékařských roušek nebo respirátorů po dobu celého dne,

·         testováním žáků 2. stupně ZŠ a nižšího stupně gymnázia 2x v týdnu  ve škole – ve třídě, a to v pondělí a ve čtvrtek. Testy budou antigenní (výtěr z přední části nosu). Kdo s tímto typem testu nesouhlasí, může si přinést vlastní test (ze slin), který se musí provést ve škole.

Žáci, kteří se prokáží potvrzením pozitivního testu na COVID_ 19 ne staršího 90 dnů (byli v izolaci), se testování nemusí účastnit.

Žáci, kteří se prokáží potvrzením negativního RT-PCR testu provedeném na odběrovém místě ne staršího 48 hodin, se testování nemusí účastnit.

Jestliže z osobních důvodů nebudete chtít své děti testovat, nemohou se prezenčně ve škole vzdělávat. My ale budeme vaše rozhodnutí respektovat a poskytovat vašim dětem podporu i nadále. Hodiny budou omluveny. Při distanční výuce budou vzdělávány v plné míře, při prezenční výuce budou vaše děti dostávat zadanou práci.

Postup při objevení pozitivity testu u žáka:

Pondělí: pozitivně testovaný žák je dočasně izolován a odchází s rodiči domů. Dále musí absolvovat RT-PCR test. Výsledek jsou rodiče povinni oznámit škole. Ostatní žáci pokračují ve výuce.

Čtvrtek: pokud je pozitivní AG test alespoň jednoho žáka, nemůže probíhat prezenční výuka třídy. Pozitivně testovaný žák je dočasně izolován a odchází s rodiči domů. Rodiče ostatních žáků jsou informováni a během dne se dostaví pro své děti. Páteční prezenční výuka díky předpokládané prodlevě informovanosti mezi rodiči, hygienou a školou se konat nebude. Pozitivně testovaný žák (ve škole AG testem) musí absolvovat RT-PCR test. Výsledek jsou rodiče povinni oznámit škole. O dalším postupu rozhoduje hygienická stanice.

Školní jídelna:

Žádáme rodiče, aby si hlídali přihlašování a odhlašování obědů podle situace. Toto je možné na www.strava.cz nebo přes sekretariáty školy.

Upozorňujeme, že doba odběru do jídlonosičů je v době od 13,00 do 13,30 hodin.

POZOR DŮLEŽITÉ!!!

·         Od 10. 5. 2021 se vracíme k původnímu rozvrhu hodin (i v distanční výuce – lze ji upravit aktuálně podle možností vyučujících)!

·         Vyučující poslední hodiny odvádí žáky ke školní jídelně, kde společně vyčkávají na pokyny dozoru ve školní jídelně!

·         Provoz školního klubu je do odvolání pozastaven.

___________________________________________________________

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ A BEZPLATNÉHO HLÍDÁNÍ DĚTÍ

___________________________________________________________

POZVÁNKA PRO RODIČE

Pozvánka na webinář: PODPORA RODIČŮM ŽÁKŮ V DISTANČNÍ VÝUCE. Více informací ZDE.

___________________________________________________________

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ K PŘIJÍMACÍM ZKOUŠKÁM NA OSMILETÉ GYMNÁIUM

Pro přijímací zkoušky na střední školy platí mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví, které vyžaduje pro účast na přijímacích zkouškách doložené potvrzení o negativním výsledku testu na COVID-19, který není starší 7 dní. Uchazeč nesmí vykazovat příznaky onemocnění COVID -19. 

Testovat se nemusí ten, kdo prodělal onemocnění COVID-19 a od prvního RT-PCR testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 neuplynulo více než 90 dní. Uchazeč přinese o tomto potvrzení.

___________________________________________________________

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky ke zhlédnutí ZDE.

___________________________________________________________

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL OD 12.04.2021

Lichý týden – od 12. – 16. 4. 2021 – výuka ve škole 1. třída, 3. třída, 4. A třída 

Sudý týden – od 19. - 23. 4. 2021 – výuka ve škole 2. třída, 4. B třída, 5. třída 

Ostatní třídy výuka distančně – je možné, že on-line výuka bude upravena vzhledem k prezenčnímu vyučování učitelů.

 

Prezenční výuka je podmíněna:

 • celodenním nošením lékařských roušek nebo respirátorů po dobu celého dne s výjimkou předškolních dětí,

 • testováním 2x v týdnu  ve škole, a to v pondělí a ve čtvrtek. Testy budou antigenní (výtěr z přední části nosu). Kdo s tímto typem testu nesouhlasí, může si přinést vlastní test (ze slin), který se musí provést ve škole. U testování je povolena přítomnost zákonného zástupce u předškolních dětí a žáků 1. – 3. třídy. Jedná se tzv. „samotestování“, takže si test budou žáci dle pokynů pověřených osob provádět samy, v případě menších dětí (1. – 3. třída) mohou asistovat zákonní zástupci žáků.

Žáci, kteří se prokáží potvrzením pozitivního testu na COVID_ 19 ne staršího 90 dnů (byli v izolaci), se testování nemusí účastnit. 

Žáci, kteří se prokáží potvrzením negativního RT-PCR testu provedeném na odběrovém místě ne staršího 48 hodin, se testování nemusí účastnit.

 

Postup při objevení pozitivity testu u žáka:

Pondělí: pozitivně testovaný žák je dočasně izolován a odchází s rodiči domů. Dále musí absolvovat RT-PCR test. Výsledek jsou rodiče povinni oznámit škole.

Ostatní žáci pokračují ve výuce.

Čtvrtek: pokud je pozitivní AG test alespoň jednoho žáka, nemůže probíhat prezenční výuka třídy. Pozitivně testovaný žák je dočasně izolován a odchází s rodiči domů. Rodiče ostatních žáků jsou informováni a během dne se dostaví pro děti. Páteční prezenční výuka díky předpokládané prodlevě informovanosti mezi rodiči, hygienou a školou se konat nebude. Pozitivně testovaný žák (ve škole AG testem) musí absolvovat RT-PCR test. Výsledek jsou rodiče povinni oznámit škole. O dalším postupu rozhoduje hygienická stanice.

 

Školní jídelna:

Žádáme rodiče, aby si hlídali přihlašování a odhlašování obědů podle situace. Toto je možné na www.strava.cz nebo přes sekretariáty školy. 

Vzhledem k nástupu některých tříd do školy se mění doba odběru do jídlonosičů, a to od 13,00 do 13,30 hodin.

 

Nástupy jednotlivých tříd do školy:

 1. třída vchod u školní družiny 6,30 – 7,40, testování v družině

 2. třída vchod u školní družiny 6,30 – 7,40, testování v družině

 3. třída hlavní vchod přes vrátnici 7,00 – 7,40, testování v malé tělocvičně, ranní družina a šatna v malé tělocvičně

 4. třídy hlavní vchod přes vrátnici 8,00 – 8,15, testování v malé tělocvičně

 5. třída hlavní vchod přes vrátnici 7,30 – 7,45, testování v malé tělocvičně

 

Školní družina:

Jednotlivé skupiny (třídy) školní družiny jsou oddělené v ranních i odpoledních hodinách. Odchod žáků odpoledne je možný po vyučování, po obědě, ve 13,30, v 15,00, v 16,00, výjimečně po domluvě později.

___________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA OSMILETÝ OBOR GYMNÁZIA

Termíny přijímacích zkoušek MŠMT pro školní rok 2021/2022 odložilo na 5. a 6. května 2021. Výsledky hodnocení přijímacího řízení budou zveřejněny 19. 5. 2021 na webové stránce školy a na vývěsce ve vestibulu školy.

___________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA ČTYŘLETÝ OBOR GYMNÁZIA

Z důvodu počtu přihlášených uchazečů na čtyřletý obor gymnázia se nebudou konat přijímací zkoušky pro školní rok 2021/2022.

___________________________________________________________

MATURITA 2021

vzhledem ke změnám ohledně maturitních zkoušek shrnuji vše včetně posunutých termínů:

 1. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021se předává maturantům 30. 4. 2021, tím je ročník uzavřen. Následuje období přípravy na maturitní zkoušky. Během tohoto období jsou vyučující maturitních předmětů žákům dále k dispozici.
 2. Ve společné části maturitní zkoušky se vykonávají povinně pouze didaktické testy, a to z ČJ a CJ nebo z matematiky v termínu 24. 5. 2021(M, AJ), 25. 5. 2021 (ČJ) a 26. 5. 2021(NJ). Na vysvědčení bude uvedeno pouze „uspěl(a)“. Žák, který neuspěl, má nárok na dvě opravné zkoušky (nejdříve v podzimním termínu).
 3. Praktická zkouška z informatiky bude 22. 4. 2021 od 8.00 hod.
 4. Ústní zkouška z ČJ a CJ navazující na státní část je nepovinná. Ten, kdo ji chce skutečně absolvovat, musí podat písemnou žádost ředitelce školy do 30. 4. 2021. Do tohoto data též odevzdává seznam četby z literatury. Kdo u ústní zkoušky neuspěje, nepíše se mu na vysvědčení žádná známka, uspěje-li, obdrží odpovídající známku z těchto předmětů v profilové části.
 5. Bude-li žák v době konání didaktického testu nemocen onemocněním COVID- 19 nebo bude-li mít karanténu, má možnost zúčastnit se mimořádného termínu na škole určené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (musí se řádně do tří dnů omluvit a podat přihlášku k mimořádnému termínu řediteli školy). Mimořádný termín je 7. 7. – 9. 7. 2021.
 6. Ústní maturitní zkoušky proběhnou na naší škole od 1. 6. 2021.

___________________________________________________________

AKTUÁLNĚ - VÝUKA OD 01.03.2021

Z rozhodnutí vlády ze dne 26. 2. 2021 se uzavírá škola od 1. 3. 2021 pro osobní přítomnost  všech dětí a žáků školy, a to na dobu tří týdnů. 

___________________________________________________________

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - OTÁZKY, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ

Vzhledem ke zrušenému DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsme pro vás připravili novou sekci nejčastěji pokládaných otázek, které vás zajímají. Otázky najdete v levém panelu Škola nebo v přímém odkazu ZDE.

___________________________________________________________

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Bezpečná cesta do školy - doporučení ministerstva zdravotnictví

___________________________________________________________

POZOR, NABÍDKA BEZPLATNÉHO HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Od 4. ledna 2021 nabízí Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov v rámci projektu OPZ „Dětský klub v Krupce“ péči o žáky 1. stupně ZŠ všech škol v Krupce (včetně přípravných tříd).

Péče je zdarma (vyjma stravování a pitného režimu), probíhá každý pracovní den od 15.30 do 20.00 (dítě nemusí být přítomno po celou dobu provozu, může docházet i třeba jen jeden den v týdnu, max. kapacita každý pracovní den je 15 dětí). Je určena v této nelehké době jako podpora pro zaměstnané rodiče, nebo rodiče aktivně hledající zaměstnání či účastnící se rekvalifikačních kurzů.

Péče o žáky bude probíhat ve vybavených a odpovídajících prostorách a areálu naší školy, nabízíme ji také pro žáky ostatních škol v Krupce (dopravu dítěte do Dětského klubu si musí zajistit rodiče ostatních škol sami, žáci naší školy plynule přecházejí do Dětského klubu ze Školního klubu a družiny).

O žáky budou pečovat zkušené absolventky pedagogické SŠ a studentky pedagogické VŠ, které pomohou žákům s domácími úkoly a případnou další přípravou na vyučování; dále mají již pro žáky naplánovány různé zajímavé tvořivé a sportovní aktivity a velmi se na práci s žáky těší.

Prosíme zájemce, aby nahlásili své děti (žáky 1. stupně ZŠ včetně přípravných tříd) co nejdříve (nejlépe do 5. 12.; max. kapacita péče je každý pracovní den 15 žáků) kontaktní osobě Mgr. Věře Pavlátové, Ph.D. na mailovou adresu pavlatova@bgbzs.cz , kde uvedete jméno a příjmení žáka, třídu a školu, kterou navštěvuje, kontakt na zákonné zástupce a dny v týdnu, kdy budete chtít čerpat péči – vítáme a upřednostňujeme zejména pravidelné

hlídání, nárazová péče musí být také oznámena nyní v počátku projektu a potom vždy nejméně 3 dny předem. V případě dalších dotazů se rovněž obracejte na výše uvedený kontakt.

___________________________________________________________

POMOC

Vážení žáci, vážení rodiče, tato doba je náročná na psychiku, nebojte se, nejste v tom sami. Můžete využít nabízené pomoci - podívejte se na přiložené letáky.

1. LETÁK, 2. LETÁK

___________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,
velice si vážíme vaší spolupráce při současné distanční výuce. I přes občasné technické potíže a vaši časovou vytíženost vnímáme z vaší strany velkou snahu a podporu tohoto typu vzdělávání.
Velmi si toho ceníme a věříme, že tímto způsobem překonáme toto obtížné období.
Přejeme vám i nám všem hodně zdraví, pevné nervy a optimismus.

___________________________________________________________

PORADENSTVÍ I PSYCHOLOGICKOU POMOC NABÍZÍ NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

___________________________________________________________

8. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO BĚHU KRUPKOU - LETOS JINAK

- celkový výtěžek putuje na kožní oddělení Nemocnice Teplice

Vážení příznivci pohybu,

abychom předešli případnému zrušení charitativního běhu, rozhodli jsme se, že jej letos navzdory hrozící krizové situaci uskutečníme, ale jinou formou.

Dodržíme tedy bezpečnostní opatření týkající se shlukování obyvatelstva a necháme každého běžce, aby si trasu zaběhl sám. A to kdekoli, kdykoli a jakkoli dlouhou. Vyhradili jsme pro to první dva měsíce školního roku.

Tedy ti z vás, kteří se chtějí do akce zapojit, pošlou dobrovolný příspěvek na číslo účtu: 5734294389/0800 a do poznámky napíšou CHARITATIVNIBEH. Dále mají 2 možnosti:

1. Zvolí si trasu (ideálně 4,6 km) a zaběhnou si ji. Chtějí-li, změří čas a pošlou jej s datem a jménem na charitativnibeh@bgbzs.cz.

2. Půjdou na výlet - s kočárkem, pejskem… neběží závod, neposílají čas…

Během listopadu na těchto stránkách zveřejníme alespoň symbolické pořadí.

 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás příští rok!

___________________________________________________________

CESTA ZA PÍŠŤALAMI

Nevím, zda víte, že v bazilice Bolestné Panny Marie v Bohosudově, která se nedávno stala národní kulturní památkou, se nacházejí vzácné varhany. Tyto varhany však nutně potřebují rekonstrukci, aby nám i nadále mohly sloužit a hrát při různých příležitostech. Proto vznikl v polovině letošního února Spolek pro záchranu bohosudovských varhan. Ten si dal za cíl postupně prostřednictvím pořádaných akcí sbírat finance na jejich opravu.
První z těchto akcí je uspořádání výstavy z prací nejen umělců, ale i nejširší veřejnosti. Tématem této výstavy jsou nejen varhany, ale i hudba, Bohosudov jako takový a pod. Kdo se chce výstavy zúčastnit a dodat své práce na výstavu, má dveře otevřené.
Výstava by měla mít vernisáž 4. 6. 2020 v ambitech kostela. (Obrazy, prostorové práce a pod. je třeba dodat do konce května nejlépe na vrátnici školy. Vítány jsou i netradiční materiály.)

 

___________________________________________________________

Vítejte na našich webových stránkách

.

 

Fotoshow

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Blížící se akce

Naši partneři