Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Aktuality

.........ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI VLASTNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY!......... ....................(tel: 417 862 507 e-mail: info@bgbzs.cz )....................

VIDEOPROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY KE ZHLÉDNUTÍ ZDE.

___________________________________________________________

VRÁCENÍ VYPŮJČENÉ TECHNIKY

Prosíme všechny studenty, kteří měli na distanční výuku vypůjčený tablet, aby ho vrátili do sekretariátu nejpozději do úterý, 29.06.2021.

___________________________________________________________

CESTA NA OLYMPIÁDU

Dojdeme společně až na Olympiádu do Tokia? Zapojte se do výzvy školy.  Cílem projektu je společné úsilí dostat virtuálně naši školu až na Olympiádu do Japonského Tokia, kde se uskuteční letošní Letní olympijské hry. Cílem není jen fyzická aktivita, ale i možnost virtuálně cestovat, porovnat aktivity s jinými žáky, třídou nebo s učiteli školy. Více informací ZDE.

REPORT Z 1. TÝDNE

REPORT Z 2. TÝDNE

REPORT Z 3. TÝDNE

REPORT Z 4. TÝDNE

REPORT Z 5. TÝDNE

REPORT Z 6. TÝDNE

FINÁLNÍ VYHODNOCENÍ :)

___________________________________________________________

MIMOŘÁDNÉ OPATŘENÍ MINISTERSTVA ZDRAVOTNICTVÍ S ÚČINNOSTÍ OD 8.6.2021, KDE SE OPROTI SOUČASNOSTI MĚNÍ NÁSLEDUJÍCÍ:

Žáci a studenti nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při vzdělávání po dobu, kdy sedí v lavici nebo jsou jinak usazeni.  Při ostatních aktivitách ve škole (např. režim o přestávkách, při příchodu a odchodu ze třídy) zůstává stejný režim jako doposud.

Pedagogičtí pracovníci nemusí během výuky mít nasazen ochranný prostředek dýchacích cest, a to při poskytování vzdělávání obecně.

Ochrana dýchacích cest dále není nově nutná v těchto případech:

-zkoušený a zkoušející při zkoušce ve škole, pokud všechny osoby udržují vzdálenost alespoň    2 metry,

- při pobytu ve škole v přírodě,

-vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku, zejména tělocvik

 

Jsou umožněny sportovní aktivity ve vnitřních prostorech školy

___________________________________________________________

2. KOLO PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Pokyny k 2. kolu přijímacího řízení pro čtyřleté gymnázium

___________________________________________________________

POZOR! KAMPAŇ OBYČEJNÉHO HRDINSTVÍ

V týdnu od 17. 5. - 23. 5. 2021 se naše škola zapojila do Kampaně obyčejného hrdinství, kterou pořádala Ekoškola. V tomto týdnu tedy mohli žáci, učitelé či celé jejich rodiny přispět k lepšímu světu – a opravdu se snažili. Z celé školy se zapojilo 12 tříd, gymnázium se dokonce zapojilo úplně celé.

Výsledky odevzdalo celkem 186 osob. Nejoblíbenější byla výzva č. 3 „Buď venku!“, do které se zapojilo 154 lidí, kteří celkem za ten týden strávili venku neuvěřitelných 2818 hodin, tedy průměrně každý strávil venku 18,3 hodiny, což jsou skoro 3 hodiny denně. Tomuto skvělému výsledku pomohlo i spojení s výzvou „Cesta na olympiádu do Tokia“.

Druhou nejoblíbenější výzvou byla výzva č. 1 „Zasaď rostlinu!“, do které se zapojilo 108 osob - celkem vysázely 995 bylin a 41 stromů.

Každý účastník kampaně tak průměrně ušetřil 13,2 kg oxidu uhličitého, což je krásný počin pro naši planetu.

Mgr. Věra Pavlátová, Ph.D.

___________________________________________________________

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA GYMNÁZIUM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky přijímacího řízení do čtyřletého oboru

Výsledky přijímacího řízení do osmiletého oboru

Přijatí uchazeči, kteří na Biskupské gymnázium, Základní školu a Mateřskou školu opravdu chtějí nastoupit, musí nejpozději do středy 2. června odevzdat na podatelně naší školy (v hlavním vchodu do budovy) zápisový lístek.

Pokud jste se naopak rozhodli (ač přijatí) k nám nenastoupit, sdělte nám to prosím, ať můžeme přijmout dalšího uchazeče v pořadí.

___________________________________________________________

NÁVRAT ŽÁKŮ DO ŠKOL OD 24.05. 2021

Vláda na pondělním zasedání rozhodla o dalším rozvolňování opatření.

Pro školu to znamená toto:

Od 24. 5. bude výuka žáků 2. stupně bezrotačně. 

Od 24. května se vrací žáci střední školy k výuce bezrotačně.

Rozvrhy se vracejí k původním, a to včetně hudební výchovy, tělesné výchovy, výtvarné výchovy a pracovních činností.

Zatím platí, že všichni žáci základní školní docházky (1. – 9. třída a nižší stupeň gymnázia) ve škole nosí zakryté dýchací cesty chirurgickou rouškou, žáci střední školy respirátorem. Výjimku tvoří žáci, kteří mají potvrzení od lékaře, že ji ze zdravotních důvodů nosit nemusí.

Od 24. 5. se všichni žáci testují 1x týdně. Platí výjimky, a to u těch, kdo prodělal covid v posledních 90 dnech, u těch, kdo je očkován a u těch, kdo se testuje na jiném testovacím místě. Vždy je pak nutné přinést potvrzení. Žák si může přinést svůj vlastní test.

___________________________________________________________

ROZPIS NA MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020/2021

Rozpisy ke zhlédnutí ZDE.

___________________________________________________________

NABÍDKA PŘÍMĚSTSKÝCH TÁBORŮ A BEZPLATNÉHO HLÍDÁNÍ DĚTÍ

___________________________________________________________

POZVÁNKA PRO RODIČE

Pozvánka na webinář: PODPORA RODIČŮM ŽÁKŮ V DISTANČNÍ VÝUCE. Více informací ZDE.

___________________________________________________________

VÝSLEDKY ZÁPISU DO 1. TŘÍDY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Výsledky ke zhlédnutí ZDE.

___________________________________________________________

MATURITA 2021

vzhledem ke změnám ohledně maturitních zkoušek shrnuji vše včetně posunutých termínů:

  1. Vysvědčení za 2. pololetí školního roku 2020/2021se předává maturantům 30. 4. 2021, tím je ročník uzavřen. Následuje období přípravy na maturitní zkoušky. Během tohoto období jsou vyučující maturitních předmětů žákům dále k dispozici.
  2. Ve společné části maturitní zkoušky se vykonávají povinně pouze didaktické testy, a to z ČJ a CJ nebo z matematiky v termínu 24. 5. 2021(M, AJ), 25. 5. 2021 (ČJ) a 26. 5. 2021(NJ). Na vysvědčení bude uvedeno pouze „uspěl(a)“. Žák, který neuspěl, má nárok na dvě opravné zkoušky (nejdříve v podzimním termínu).
  3. Praktická zkouška z informatiky bude 22. 4. 2021 od 8.00 hod.
  4. Ústní zkouška z ČJ a CJ navazující na státní část je nepovinná. Ten, kdo ji chce skutečně absolvovat, musí podat písemnou žádost ředitelce školy do 30. 4. 2021. Do tohoto data též odevzdává seznam četby z literatury. Kdo u ústní zkoušky neuspěje, nepíše se mu na vysvědčení žádná známka, uspěje-li, obdrží odpovídající známku z těchto předmětů v profilové části.
  5. Bude-li žák v době konání didaktického testu nemocen onemocněním COVID- 19 nebo bude-li mít karanténu, má možnost zúčastnit se mimořádného termínu na škole určené Centrem pro zjišťování výsledků vzdělávání (musí se řádně do tří dnů omluvit a podat přihlášku k mimořádnému termínu řediteli školy). Mimořádný termín je 7. 7. – 9. 7. 2021.
  6. Ústní maturitní zkoušky proběhnou na naší škole od 1. 6. 2021.

___________________________________________________________

DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - OTÁZKY, KTERÉ VÁS ZAJÍMAJÍ

Vzhledem ke zrušenému DNI OTEVŘENÝCH DVEŘÍ jsme pro vás připravili novou sekci nejčastěji pokládaných otázek, které vás zajímají. Otázky najdete v levém panelu Škola nebo v přímém odkazu ZDE.

___________________________________________________________

BEZPEČNÁ CESTA DO ŠKOLY

Bezpečná cesta do školy - doporučení ministerstva zdravotnictví

___________________________________________________________

POZOR, NABÍDKA BEZPLATNÉHO HLÍDÁNÍ DĚTÍ

Od 4. ledna 2021 nabízí Biskupské gymnázium, ZŠ a MŠ Bohosudov v rámci projektu OPZ „Dětský klub v Krupce“ péči o žáky 1. stupně ZŠ všech škol v Krupce (včetně přípravných tříd).

Péče je zdarma (vyjma stravování a pitného režimu), probíhá každý pracovní den od 15.30 do 20.00 (dítě nemusí být přítomno po celou dobu provozu, může docházet i třeba jen jeden den v týdnu, max. kapacita každý pracovní den je 15 dětí). Je určena v této nelehké době jako podpora pro zaměstnané rodiče, nebo rodiče aktivně hledající zaměstnání či účastnící se rekvalifikačních kurzů.

Péče o žáky bude probíhat ve vybavených a odpovídajících prostorách a areálu naší školy, nabízíme ji také pro žáky ostatních škol v Krupce (dopravu dítěte do Dětského klubu si musí zajistit rodiče ostatních škol sami, žáci naší školy plynule přecházejí do Dětského klubu ze Školního klubu a družiny).

O žáky budou pečovat zkušené absolventky pedagogické SŠ a studentky pedagogické VŠ, které pomohou žákům s domácími úkoly a případnou další přípravou na vyučování; dále mají již pro žáky naplánovány různé zajímavé tvořivé a sportovní aktivity a velmi se na práci s žáky těší.

Prosíme zájemce, aby nahlásili své děti (žáky 1. stupně ZŠ včetně přípravných tříd) co nejdříve (nejlépe do 5. 12.; max. kapacita péče je každý pracovní den 15 žáků) kontaktní osobě Mgr. Věře Pavlátové, Ph.D. na mailovou adresu pavlatova@bgbzs.cz , kde uvedete jméno a příjmení žáka, třídu a školu, kterou navštěvuje, kontakt na zákonné zástupce a dny v týdnu, kdy budete chtít čerpat péči – vítáme a upřednostňujeme zejména pravidelné

hlídání, nárazová péče musí být také oznámena nyní v počátku projektu a potom vždy nejméně 3 dny předem. V případě dalších dotazů se rovněž obracejte na výše uvedený kontakt.

___________________________________________________________

POMOC

Vážení žáci, vážení rodiče, tato doba je náročná na psychiku, nebojte se, nejste v tom sami. Můžete využít nabízené pomoci - podívejte se na přiložené letáky.

1. LETÁK, 2. LETÁK

___________________________________________________________

PODĚKOVÁNÍ

Vážení rodiče, milí žáci,
velice si vážíme vaší spolupráce při současné distanční výuce. I přes občasné technické potíže a vaši časovou vytíženost vnímáme z vaší strany velkou snahu a podporu tohoto typu vzdělávání.
Velmi si toho ceníme a věříme, že tímto způsobem překonáme toto obtížné období.
Přejeme vám i nám všem hodně zdraví, pevné nervy a optimismus.

___________________________________________________________

PORADENSTVÍ I PSYCHOLOGICKOU POMOC NABÍZÍ NÁRODNÍ PEDAGOGICKÝ INSTITUT

Týká se vás inkluze? Máte doma nebo ve třídě dítě se speciálními vzdělávacími potřebami? Dostali jste se kvůli koronaviru do tíživé situace a hledáte rychlou pomoc? Na všech krajských pracovištích Národního pedagogického institutu naleznete Centra podpory, která fungují jako místo první pomoci pedagogům nebo rodičům, kteří se potýkají s problémy z oblasti inkluzivního vzdělávání. Osobní či telefonické poradenství poskytují v konzultačních hodinách po celý rok zdarma. Kde je naleznete a s čím vším vám mohou pomoci? Podívejte se na www.inkluzevpraxi.cz/centra-podpory. Každé Centrum spolupracuje v daném kraji se sítí více než 20 škol, které se zapojily do projektu Podpora společného vzdělávání v pedagogické praxi (APIV B) a procházejí vzdělávací a profesní podporou. Naše škola je jednou z nich.

Pokud řešíte situaci, se kterou si i kvůli koronavirové krizi nevíte rady, obrátit se můžete aktuálně také na psychology Národního pedagogického institutu. Tato pomoc je bezplatná a více informací naleznete na www.zapojmevsechny.cz/pomoc.

V rámci projektu APIV B poskytuje aplikaci Zapojmevšechny.cz i poradenství Národní pedagogický institut ČR. Projekt APIV B je spolufinancován EU.

___________________________________________________________

8. ROČNÍK CHARITATIVNÍHO BĚHU KRUPKOU - LETOS JINAK

- celkový výtěžek putuje na kožní oddělení Nemocnice Teplice

Vážení příznivci pohybu,

abychom předešli případnému zrušení charitativního běhu, rozhodli jsme se, že jej letos navzdory hrozící krizové situaci uskutečníme, ale jinou formou.

Dodržíme tedy bezpečnostní opatření týkající se shlukování obyvatelstva a necháme každého běžce, aby si trasu zaběhl sám. A to kdekoli, kdykoli a jakkoli dlouhou. Vyhradili jsme pro to první dva měsíce školního roku.

Tedy ti z vás, kteří se chtějí do akce zapojit, pošlou dobrovolný příspěvek na číslo účtu: 5734294389/0800 a do poznámky napíšou CHARITATIVNIBEH. Dále mají 2 možnosti:

1. Zvolí si trasu (ideálně 4,6 km) a zaběhnou si ji. Chtějí-li, změří čas a pošlou jej s datem a jménem na charitativnibeh@bgbzs.cz.

2. Půjdou na výlet - s kočárkem, pejskem… neběží závod, neposílají čas…

Během listopadu na těchto stránkách zveřejníme alespoň symbolické pořadí.

 

Děkujeme za přízeň a těšíme se na Vás příští rok!

___________________________________________________________

CESTA ZA PÍŠŤALAMI

Nevím, zda víte, že v bazilice Bolestné Panny Marie v Bohosudově, která se nedávno stala národní kulturní památkou, se nacházejí vzácné varhany. Tyto varhany však nutně potřebují rekonstrukci, aby nám i nadále mohly sloužit a hrát při různých příležitostech. Proto vznikl v polovině letošního února Spolek pro záchranu bohosudovských varhan. Ten si dal za cíl postupně prostřednictvím pořádaných akcí sbírat finance na jejich opravu.
První z těchto akcí je uspořádání výstavy z prací nejen umělců, ale i nejširší veřejnosti. Tématem této výstavy jsou nejen varhany, ale i hudba, Bohosudov jako takový a pod. Kdo se chce výstavy zúčastnit a dodat své práce na výstavu, má dveře otevřené.
Výstava by měla mít vernisáž 4. 6. 2020 v ambitech kostela. (Obrazy, prostorové práce a pod. je třeba dodat do konce května nejlépe na vrátnici školy. Vítány jsou i netradiční materiály.)

 

___________________________________________________________

Vítejte na našich webových stránkách

.

 

Fotoshow

Kalendář

P Ú S Č P S N
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
Add to calendar

Naši partneři