Mateřská škola

Centrum volného času

Kontakt

Biskupské gymnázium,
Základní škola a
Mateřská škola Bohosudov
Koněvova 100
417 42 Krupka

IČO: 70901619
tel GYM: +420 417 861 392
tel ZŠ: +420 417 862 507
email: info@bgbzs.cz

Zřizovatel

Biskupství litoměřické
Dómské náměstí 1/1
412 88 Litoměřice

IČO: 00445156
tel: +420 416 707 511
fax: +420 416 707 512
email: biskupstvi@dltm.cz
web: www.dltm.cz

Přihlášení

Aktuality

.........ZAVOLEJTE A DOMLUVTE SI VLASTNÍ PROHLÍDKU ŠKOLY!......... ....................(tel: 417 862 507 e-mail: info@bgbzs.cz )....................

VIDEOPROHLÍDKA NAŠÍ ŠKOLY KE ZHLÉDNUTÍ ZDE.

___________________________________________________________

VYHLÁŠENÍ 2. KOLA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ NA ŠKOLNÍ ROK 2020/2021

2. kolo přijímacích zkoušek na osmileté i čtyřleté gymnázium se koná ve středu 24. 6. 2020 od 8 hodin. Ke zkoušce je třeba se předem přihlásit a dodat přihlášku na střední školu s potvrzením známek z předešlé základní školy. Více informací ZDE. Tabulka volná místa ZDE.

___________________________________________________________

POZVÁNKA NA VERNISÁŽ VÝSTAVY

 

___________________________________________________________

INFORMACE ZE ŠKOLNÍ DRUŽINY

V pátek 26.6. 2020 je školní družina pouze do 13 hod.

___________________________________________________________

ZAHÁJENÍ MATURITNÍCH ZKOUŠEK

Fotografie ke zhlédnutí ZDE.

___________________________________________________________

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - OSMILETÉ GYMNÁZIUM

Výsledky přijímacího řízení ke zhlédnutí ZDE.

___________________________________________________________

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ - ČTYŘLETÉ GYMNÁZIUM

Výsledky přijímacího řízení ke zhlédnutí ZDE.

___________________________________________________________

DŮLEŽITÁ INFORMACE!

Pokud chcete pro Vaše dítě od 01. 06. 2020 obědy, musíte si je sami přihlásit přes www.strava.cz, nebo můžete volat na tel. číslo 417 861 392.

___________________________________________________________

MATURITNÍ ZKOUŠKY 2020

Harmonogram ústní části maturitních zkoušek ke zhlédnutí ZDE.

___________________________________________________________

ŽÁDOST O PŘIJETÍ

___________________________________________________________

MATURITY 2020

1.6. 2020 didaktický test z matematiky a z anglického jazyka ve státní maturitní zkoušce
2.6. 2020 didaktický test z českého a z německého jazyka ve státní maturitní zkoušce
Pozvánky vám budou zaslány.

10. 6. 2020 maturitní zkouška z informatiky, písemná část z anglického jazyka v profilové zkoušce
11. 6. 2020 písemná část z německého jazyka v profilové zkoušce 15. – 18. 6. 2020 ústní maturitní zkoušky

Hodnocení společné části maturitní zkoušky najdete zde:
https://maturita.cermat.cz/files/files/maturita/KRITERIA-HODNOCENI/2020/sdeleni_kriteria_hodnoceni_135.pdf

___________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY

čtyřleté gymnázium - 8. 6. 2020
osmileté gymnázium - 9. 6. 2020

 

Pozvánky vám budou zaslány.

___________________________________________________________

PROVOZ ŠKOLY A OCHRANA ZDRAVÍ DO KONCE ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

Od 18. 5. 2020 se otevírá mateřská škola – organizace – www.bohosudovsky-koralek.cz

Od 11. 5. 2020 mohou žáci 9. třídy a maturanti navštěvovat konzultace na přípravu na přijímací a maturitní zkoušky podle harmonogramu, který obdrží. Ve skupině může být maximálně 15 žáků.

Od 25. 5. 2020 mohou žáci 1. stupně základní školy navštěvovat výuku, která bude probíhat ve skupinách do počtu 15 žáků.

Žáci, kteří nebudou navštěvovat školu, se i nadále učí „na dálku“ z domova.

Všichni žáci, kteří se budou výuky účastnit, musí první den při příchodu do školy odevzdat u vchodu čestné prohlášení podepsané zákonným zástupcem, u zletilých žáků stvrzené svým podpisem. Toto čestné prohlášení najdete v příloze nebo si ho můžete vyzvednout ve vestibulu školy.

Pro žáky 1. stupně základní školy bude rozvrh hodin upraven!

 

Výuka ve škole bude probíhat podle těchto hygienických pravidel:

 • Vstup do školy bude žákům 1. stupně umožněn od 7,30 do 8,00. Ranní družina není.
 • Maturanti a žáci 9. třídy používají vchod u vrátnice, děti z mateřské školy a žáci 1. stupně základní školy pouze vchod u školní družiny – z hřiště.
 • Před vchodem je nutné dodržovat rozestupy 1,5m – 2m a mít roušku.
 • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům, nikoliv doprovázejícím osobám.
 • U vchodu si děti z MŠ a žáky 1. stupně přebírá pracovník školy a odvádí (posílá) žáky přímo do učebny.
 • Žák se přezouvá před třídou.

— Všichni žáci i zaměstnanci školy nosí ve společných prostorách roušky.

— Každý žák bude mít s sebou na den minimálně 2 roušky a sáček na uložení roušky.

— Žák je povinen dodržovat stanovená hygienická pravidla; jejich opakované nedodržování, po prokazatelném upozornění zákonného zástupce žáka, je důvodem k nevpuštění žáka do školy, resp. k vyřazení žáka ze skupiny či přípravy.

 • V učebnách budou žáci sedět po jednom v lavici, při výuce nemusí mít roušku (je zachovaná vzdálenost 2 m), o přestávkách si roušku nasadí (s výjimkou svačiny). Roušku při sejmutí uchovává v sáčku.
 • U vstupu do školy, v učebnách i na toaletách je k dispozici dezinfekce, v učebnách i na toaletách antibakteriální mýdlo a jednorázové papírové utěrky na ruce.
 • Pohyb ve společných prostorech školy se bude využívat sporadicky, a to tak, aby se skupiny nepotkávaly.
 • Úklid ve škole je zvýšen, několikrát denně se dezinfikují kliky a vypínače.
 • V učebnách se bude každou hodinu větrat.
 • Obědy jsou žákům k dispozici, obědy si musí rodiče (žáci) zajistit sami v programu www.strava.cz den předem do 12 hodin nebo přes sekretariáty.
 • Na obědy budou žáci docházet ve stejných skupinách, v jídelně jsou obdobná pravidla jako v učebnách. Při vstupu do jídelny použije každý dezinfekci. V jídelně bude skupina odloučená od jiné skupiny, nebudou se stýkat, žáci sedí ve vzdálenosti minimálně 1,5m. Roušku si sundají pouze při konzumaci jídla a pití. Pracovnice jídelny pracují v rouškách a v ochranných rukavicích, žákům připraví příbor, pití a jídlo na tác.
 • Pro žáky 1. – 3. třídy bude umožněn pobyt ve škole do 16,30, a to ve stejných skupinách jako v době dopolední. Skupiny budou ve stejných učebnách jako v době dopolední, při pobytu venku budou na pozemku školy odděleny od ostatních skupin.
 • Rodiče si mohou své děti vyzvednout před budovou školy, kam je dovede pracovník školy, a to po vyučování, ve 13 hodin, v 15 hodin a v 16,30 hodin podle rozpisu v dotazníku, který bude předem rozeslán. Žáci, přejí-li si to rodiče, mohou opouštět budovu samy ve stejných časech.

 

ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI PŘÍZNAKŮ VIROVÉHO INFEKČNÍHO ONEMOCNĚNÍ

___________________________________________________________

HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2019/2020

 

Vzhledem k nouzovému stavu v ČR probíhá vyučování "na dálku". Proto vydalo MŠMT vyhlášku, ve které je popsáno, jak hodnotit žáky za 2. pololetí:

 

Závěrečné hodnocení žáka na vysvědčení na konci školního roku 2019/2020 zohlední:
1. podklady pro hodnocení získané v druhém pololetí v době, kdy osobní přítomnost žáků nebyla zakázána (tj. do 10. března 2020),
2. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy probíhalo vzdělávání na dálku, pokud pro takové vzdělávání měl žák odpovídající podmínky,
3. podpůrně také podklady pro hodnocení získané v době, kdy se žáci základních škol účastnili ve škole vzdělávacích aktivit formou školních skupin nebo jinou formou (konec druhého pololetí po obnovení provozu),
4. podpůrně také hodnocení výsledků vzdělávání žáka za první pololetí školního roku 2019/2020.

Maturanti
od 11. 5. mají maturanti možnost účastnit se konzultací v maturitních předmětech. Konzultace jsou dobrovolné, jedné konzultace se může účastnit maximálně 5 žáků a dodržovat nařízená hygienická pravidla.

___________________________________________________________

VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO 1. TŘÍDY

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2020/2021 ke zhlédnutí ZDE.

Rozhodnutí o přijetí/nepřijetí do 1. třídy základní školy si můžete vyzvednout od 22. 4. - do 29. 4. 2020 v době od 8.00 - do 12.00 hod. v sekretariátu základní školy - 2.p. ZŠ, dv.č. 227. V tuto dobu můžete zároveň nahlédnout do spisu.

V případě, že si rozhodnutí nevyzvednete v uvedený termín :
- rozhodnutí o nepřijetí vám bude zasláno do vlastních rukou poštou
- rozhodnutí o přijetí vám předáme na koordinančí schůzce budoucí 1. třídy, na kterou budete písemně pozváni.

___________________________________________________________

PŘIJÍMACÍ ZKOUŠKY NA GYMNÁZIUM

Přijímací zkoušky na gymnázium proběhnou pravděpodobně v měsíci červnu. Žáci budou k přijímací zkoušce písemně pozváni.

___________________________________________________________

FREMEN CONRA COVID

Možná jste mezi mnoha zprávami o koronaviru zaznamenali i aktivity ČVUT. Vědci tu vyvíjejí aplikace, které mají pomáhat lidem dodržovat tzv. sociální distanc. Je to projekt laboratoře chronorobotiky Centra umělé inteligence na fakultě elektrotechniky. Vedoucím týmu je docent Tomáš Krajník, absolvent našeho gymnázia. Studoval v ročníku, který jako první maturoval v obnovené historii naší školy. Více ZDE.

___________________________________________________________

NAŠE 3D TISKÁRNA POMÁHÁ

I přes uzavření školy, tiskneme na naší 3D tiskárně komponenty pro výrobu obličejových štítů. Nejde o nějak velké množství - cca 20 kusů za týden, tisk je velmi pomalý a každý den musí někdo jít do školy a nastavit novou sadu k tisku. Ale i tak věřme, že tato aktivita pomáhá. Fotografie je z předání štítů u pana doktora Klučiny a ve zdravotním středisku Krupka. Více ZDE.

___________________________________________________________

PTAČÍ HODINKA 50X

Naše škola se opět zapojila do Ptačí hodinky a ze všech škol v ČR jsme měli nejvíce žákovských pozorování! Toto sčítání ptáků na krmítkách proběhlo druhý lednový víkend. Organizátorem akce je Česká společnost ornitologická. Na jejích webových stránkách už jsou zveřejněné   podrobné výsledky sčítání včetně map a srovnání s loňským rokem. Můžete se tam dočíst také o novém online pořadu Ornitolog na drátě.  V době koronavirové krize je to výtečný tip na přírodovědné vzdělávání. První díl má téma čápi a začíná ve středu 8. 4. v 17.30. Když nechodíte ven, dívejte se z okna. Více ZDE.

___________________________________________________________

ZÁPIS DO 1. TŘÍDY

Kritéria přijetí do 1. třídy na ZŠ se díky Opatření k zápisu do ZŠ pro školní rok 2020/2021 vydaném MŠMT mění takto:

Přednostně jsou přijímány děti z Mateřské školy Bohosudovský korálek, dále sourozenci našich stávajících žáků. O přijetí dalších dětí rozhoduje datum podání přihlášky k základnímu vzdělání.

___________________________________________________________

AKTUÁLNÍ INFORMACE

Z rozhodnutí zřizovatele Biskupství litoměřického a Města Krupka je Biskupské gymnázium, Základní škola a mateřská škola od úterý 17. 3. 2020 do úterý 24. 3. 2020 včetně zcela uzavřená.

Potvrzení přihlášek na vysoké školy bude možné potvrdit v sekretariátu školy ve středu 25. 3. 2020 od 8 do 12 hodin. V případě nutnosti lze řešit situaci ověřením kopie vysvědčení na MěÚ.

Ti, co potřebujívyzvednout Zápisový lístek na střední školu, mohou využít také tento den. Zároveň si tento den můžete vyzvednout Potvrzení o ošetřování dítěte. O toto potvrzení si požádejte předem na e-mail info@bgbzs.cz.

V případě nutnosti volejte na tel. číslo 736 490 121 - paní Ivana Fialová - sekretariát ZŠ
731 653 317 - paní Michaela Fiedlerová - sekretariát gymnázia a MŠ
736 490 120 - Mgr. Bc. Jana Pucharová - ředitelka školy

Přeji všem pevné nervy a hlavně zdraví.

Mgr. Bc. Jana Pucharová - ředitelka škol

___________________________________________________________

CESTA ZA PÍŠŤALAMI

Nevím, zda víte, že v bazilice Bolestné Panny Marie v Bohosudově, která se nedávno stala národní kulturní památkou, se nacházejí vzácné varhany. Tyto varhany však nutně potřebují rekonstrukci, aby nám i nadále mohly sloužit a hrát při různých příležitostech. Proto vznikl v polovině letošního února Spolek pro záchranu bohosudovských varhan. Ten si dal za cíl postupně prostřednictvím pořádaných akcí sbírat finance na jejich opravu.
První z těchto akcí je uspořádání výstavy z prací nejen umělců, ale i nejširší veřejnosti. Tématem této výstavy jsou nejen varhany, ale i hudba, Bohosudov jako takový a pod. Kdo se chce výstavy zúčastnit a dodat své práce na výstavu, má dveře otevřené.
Výstava by měla mít vernisáž 4. 6. 2020 v ambitech kostela. (Obrazy, prostorové práce a pod. je třeba dodat do konce května nejlépe na vrátnici školy. Vítány jsou i netradiční materiály.)

___________________________________________________________

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA

Matyáš Sehnal, žák 3A8 se umístil na 4. místě v okresním kole chemické olympiády.

___________________________________________________________

PROJEKTOVÝ DEN O KRUPCE

Žáci Ekotýmu Biskupského gymnázia v Bohosudově v rámci projektu IKAP-B „Program vzájemného učení“ pro své mladší spolužáky z 1. třídy vymysleli a zrealizovali projektový den, který zábavnou a hravou formou vysvětluje dějiny i současnost Krupky. Žáčky asi nejvíce zaujaly zajímavé krupské pověsti, některé z nich si sami zdramatizovali i jako divadelní představení. Více ZDE.

___________________________________________________________

MÁME BEEBOTY, BUDEME MÍT DIGIDĚTI?

Od čtvrtka 20. 2. máme ve škole robotické včelky beeboty. Půjčili jsme si je ze Stacionárního centra kolegiální podpory při DDM Ústí n. L.  Máme k dispozici celkem 12 beebotů a k nim různé podložky. Jsou určené pro rozvoj informatického myšlení u nejmladších dětí.  Více ZDE.

___________________________________________________________

PYTHAGORIÁDA

Ve dnech 20. – 29. 1. 2020 se konalo školní kolo Pythagoriády. Tato matematická soutěž je určená pro žáky od páté do osmé třídy ZŠ a odpovídající ročníky gymnázia. Letos se školního kola zúčastnilo celkem 100 žáků. Je škoda, že v některých třídách nepříznivě zasáhly chřipky a virózy. Počet účastníků to významně zmenšilo a někteří favoriti tak nemohli soutěžit. Nejlepší řešitelé byli Hančár, Pelc, Kuželová, Nguyen Hoang My, Smejkalová, Hrbáč, Reichlová (všichni 5.A), Chudina (7.A), Janich (8.A), Vacek, Nademlejnský, Kašpárková, Šimek (všichni 1.A8), Kašpárek, Absolonová, Nováková (všichni 2.A8) a Nguen Hoang Mai (3.A8).

___________________________________________________________

EXKURZE DO RÁJE PIVA

Díky projektu IKAP ÚK pojedou žáci naší školy v průběhu měsíce února na exkurze do města Žatce, což je město vyhlášené pěstováním chmele a výrobou piva. Exkurzi již absolvovaly třídy 9.A a 8.A8. Navštívily Chrám chmele a piva, kde je čekal výstup na Chmelový maják s výhledem na chmelařské město Žatec a jeho architekturu, dále zajímavá a poutavá prohlídka Orloje a vnitřní expozice v bývalém skladu chmele s labyrintem chmelových žoků, erbovní síně, včetně tajuplné pracovny alchymisty. Více ZDE.

___________________________________________________________

ŠKOLNÍ KOLO RECITAČNÍ SOUTĚŽE

Dne 6. 2. proběhlo školní kolo recitační přehlídky. Již tradičně se uskutečnila v hudebním sále ZŠ za účasti 29 soutěžících. Program byl zpestřen hudebním doprovodem žákyň třídy 2A8 a moderování části přehlídky se zhostili žáci z dramatického souboru Bodlák. Více ZDE.

___________________________________________________________

ZIMNÍ KURZY 2020

Jak již bývá tradicí, i letos jsme se vydali s třídami SEXTA, 7. třída a SEKUNDA na lyžařský výcvik do Krkonoš. Podmínky pro lyžování nebyly úplně optimální, avšak výborné ubytování, jídlo a skvělá parta v nás zanechaly i pro tentokrát krásné vzpomínky na lyžování a brouzdání po vrcholcích hor. Více ZDE.

___________________________________________________________

MATURITNÍ PLES: S MATURANTY KOLEM SVĚTA

V sobotu 25. ledna se konal tolik očekávaný maturitní ples oktávy našeho gymnázia. Večerem provázel slovem Bob Švarc (moderátor rádia Evropa 2) a hudbou skupina Mane. Obojí se ukázalo jako dobrá volba stejně jako kubánské tance a půlnoční překvapení. Více ZDE.

___________________________________________________________

ÚSPĚCH NAŠEHO ŽÁKA

Náš student Tomáš Vlasatý (3.A8) se umístil na prvním místě ve fotografické soutěži FotoAréna SPŠ Teplice. Do soutěže zaslal snímek s názvem: „Zámecká zahrada okouzlující.“ Gratulujeme!

https://teplicky.denik.cz/zpravy_region/fotograficka-teplicka-soutez-vitez-uspech-gymnazista.html

___________________________________________________________

NIKOLAS WINTON: SÍLA LIDSKOSTI

Žákům ZŠ a SŠ z celého Ústeckého kraje byl dne 17.12. 2019 v teplickém kině Květen promítnut film o Nicholasi Wintonovi a jeho nedocenitelných zásluhách, kterými se proslavil po celém světě. Akce se zúčastnili i naši studenti vyššího gymnázia – 6.A8, 7.A8, 3.A4, kteří se aktivně zapojili do besedy se Zdeňkem Tulisem, organizátorem celého projektu.

___________________________________________________________

3A8 + 8.A: DRÁŽĎANY

V pátek 13. 12. 2019 navštívila třída 3A8 a 13 žáků 8A hlavní město Saska, Drážďany. Na programu celodenního výletu byla návštěva Muzea hygieny a dále prohlídka Starého města Drážďan s průvodkyní. Trasa vedla přes Neues Rathaus, Kreuzkirche, Altmarkt, Residenzschloss, Zwinger a Frauenkirche na Striezelmarkt, kde se koná typický vánoční trh. Zde následoval zasloužený rozchod, kdy měli žáci možnost individuálně navštívit trh a vyhledávané obchody. I přes pověrčivost některých se ukázalo, že pátek 13. byl v našem případě šťastný den a všichni jsme si zájezd opravdu užili. Více ZDE.

___________________________________________________________

Vítejte na našich webových stránkách

.

 

Fotoshow

Kalendář

«  
  »
P Ú S Č P S N
 
 
 
 
 
1
 
2
 
3
 
4
 
5
 
6
 
7
 
8
 
9
 
10
 
11
 
12
 
13
 
14
 
15
 
16
 
17
 
18
 
19
 
20
 
21
 
22
 
23
 
24
 
25
 
26
 
27
 
28
 
29
 
30
 
31
 
 
 
 
 
 
 
Add to calendar

Naši partneři